Ydinpalvelut1. Perusarvio, ohjaus ja neuvonta (kesto 1,5 t)

Tavoitteena on muodostaa mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva asiakkaan toimintakyvystä, voimavaroista ja toimintaedellytyksistä sekä ohjauksen ja tiedon tarpeesta. Perusarvioinnissa tarkastellaan arkielämän sujumista sekä kuntoutuksen ja muun toimintakykyä tukevan toiminnan tarvetta. Asiakasta koskevat tiedot kerätään haastattelemalla, havainnoimalla ja keskustelemalla. Perusarvio voidaan toteuttaa alkuarviointina, väliarviointina tai loppuarviointina.

ydinpalvelut1.pdf

(Holma 2006 ja Suomen Kuntaliitto 1998)


2. Toimintakyvyn arviointi ja mittaaminen (kesto 2,5 t)

Tavoitteena on syventää kokonaisvaltaista kuvaa asiakkaan toimintakyvystä ja voimavaroista, löytää toimintakyvyn kannalta kriittiset ongelmakohdat ja arvioida yksilö- tai ryhmäkuntoutuksen tarve. Toimintakyvyn fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä sekä asiakkaan selviytymistä kotona ja muussa elinympäristössä arvioidaan ja mitataan luotettavilla ja pätevillä mittausmenetelmillä.

ydinpalvelut2.pdf

(Holma 2006 ja Suomen Kuntaliitto 1998)


3. Ryhmätoiminta (ryhmäkuntoutus)

Tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan toimintakyvyn fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä. Kuntoutusryhmän ryhmätoiminta on ohjattua, ja jokaiselle jäsenelle on laadittu yksilöllinen toteutussuunnitelma. Ryhmässä käytetään aktiivisia ja toiminnallisia menetelmiä. Ryhmätoiminta voi sisältää myös suppean tai laajan toimintakyvyn arvioinnin, ohjauksen, jatkosuunnitelman ja seurannan.

ydinpalvelut3.pdf

(Holma 2006 ja Suomen Kuntaliitto 1998)


4. Muut palvelut (kesto 0,5 t)

Muut palvelut voivat sisältää yksittäisen toimintakykymittauksen, lyhyen ohjauksen ja neuvonnan.