Vahvistavat palvelut ja toimintaedellytykset


Kuntoutusneuvolan vahvistavat palvelut täydentävät ydintoimintoja tarjoten monipuolisen palvelukokonaisuuden. Vahvistavien palvelujen avulla toimintaa, tietoa ja tukea voidaan tarjota myös niille ikäihmisille, jotka eivät vielä käytä tai tarvitse kuntoutusneuvolan ydinpalveluja.

Vahvistavista palveluista hyötyvät myös omaiset ja läheiset, omaishoitajat, alueelliset verkostot sekä terveys- ja sosiaalialan ammattihenkilöt.

Teemapäivien ja erilaisten kuntoutustoimintaan liittyvien tilaisuuksien avulla voidaan tavoittaa niitä ikäihmisiä, jotka muuten eivät hakeudu toimintakykyä edistävien palvelujen piiriin.

Kuntoutusneuvola voi toimia alueellisena kuntoutuksen ja toimintakyvyn edistämisen tietopalvelupisteenä, tai kuntoutusneuvolan yhteyteen voidaan liittää kunnassa jo olemassa oleva toiminta. Kuntoutusneuvolan kautta voidaan myös koordinoida iäkkäiden kuntoutuksen koulutus- ja asiantuntijapalveluita.

Kuntoutusneuvolan toimintaedellytyksistä korostuu erityisesti verkostotyön merkitys. Toiminta perustuu moniammatilliseen, eri toimijatahojen yhteistyöhön ja voimavarojen hyötykäyttöön. Verkostotyön tavoitteena on edistää paikallisten toimijoiden välistä yhteistyötä, koordinoida palveluja, karsia päällekkäisyyksiä sekä kehittää uusia, ehkäiseviä kuntoutuspalveluja monialaisena yhteistyönä ikääntyvän kuntalaisen toimintakyvyn edistämiseksi.