Iäkkäiden kuntoutusneuvolan tuotteistus 2005-2007

Ensimmäinen Ikäihmisten kuntoutusneuvolan toimintamalli kehitettiin valtakunnallisessa projektissa vuosina 2000-2004. Tavoitteena oli torjua ikäihmisten ennenaikaista toimintakyvyn alenemista, kartoittaa kotona asumisen edellytyksiä ja kuntoutuspalveluiden tarvetta, edistää itsenäistä selviytymistä ja osallistumista, tukea läheisiä ja omaishoitajia, edistää ammattihenkilöstön osaamista sekä kehittää iäkkäiden kuntoutuksen sisältöä.

Tässä projektissa kuntoutusneuvolan alkuperäinen toimintamalli tuotteistettiin sellaiseksi, että sen sovittaminen eri tyyppisten kuntien palvelurakenteisiin olisi mahdollisimman helppoa. Joustavasti muokattavaa ja erilaisiin toimintaympäristöihin sovellettavaa tuotetta voidaan hyödyntää kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden ikäihmisille suunnatussa ehkäisevässä ja kuntoutumista edistävässä toiminnassa.

Iäkkäiden kuntoutusneuvolan tuotteistusprosessissa pyrittiin luomaan toiminnalle yhtenäiset perusteet ja standardit. Projektissa analysoitiin ja systematisoitiin toimintamallin sisältämät palveluprosessit. Projektissa määriteltiin, kuvattiin ja dokumentoitiin toiminnot, jotka iäkkäiden kuntoutusneuvolan toimintamallissa tulisi vähintäänkin olla sekä arvioitiin kustannuksia. Valmis Iäkkäiden kuntoutusneuvola -tuote julkaistiin KeyNetissä vuonna 2008.

Loppuraportti 2009