Kuntoutusneuvolan asiakkaat


Kuntoutusneuvolan palvelut on tarkoitettu asiakkaille, jotka ovat vanhuuseläkkeellä, jotka vielä kykenevät itsenäisesti elämään omaa arkielämäänsä ja joilla on ajoittaisia kuntoutus- ja palvelutarpeita.

Toiminta kohdennetaan ensisijaisesti niille, joilla on jo todettuja sairauksia ja riskitekijöitä ja jotka käyttävät runsaasti terveyspalveluita. Asiakkaan kokonaistilanne on toistaiseksi vakaa, mutta varsin vähäinenkin muutos terveydentilassa tai elämäntilanteessa voi johtaa toimintakyvyn nopeaan heikkenemiseen. Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta, toimintakyvyn arviointi sekä sopiva interventio tukevat toimintakykyä ja voivat siirtää raskaampien palveluiden tarvetta myöhemmäksi.

Kuntoutusneuvolan asiakkaita voivat olla myös ne ikäihmiset, joiden toimintakyky ei ole palannut äkillisen sairastumisen, tapaturman tai muun romahduksen jälkeen. Ongelmia voi olla esimerkiksi mielialan, liikkumiskyvyn, lihasvoiman, tasapainon hallinnan ja puhekyvyn alueilla. Äkillisen sairastumisen seurauksena on suuri riski menettää jäljellä oleva toimintakyky ja joutua nopeasti uudelleen sairaalaan.

Kuntoutusneuvolan toimintaa voidaan resurssien mukaan tarjota lisäksi hyvin toimintakykyisille ikäihmisille. Lihaskuntoa, kestävyyttä, tasapainoon hallintaa ja vireyttä ylläpitävä ja edistävä toiminta voi siirtää avun tarvetta vuosienkin päähän. Toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen on pääasiassa ikäihmisen oman aktiivisuuden varassa. Ohjaus ja neuvonta, arkiliikunta ja vireyttä edistävä harrastustoiminta ylläpitävät toimintakykyä.

Riskitekijöitä, jotka saattavat alentaa tai rajoittaa toimintakykyä: